Bible21Titovi1,14

Titovi 1:14

a ne­zabývají se ži­dov­ský­mi báje­mi a příka­zy li­dí, kteří se od­vracejí od prav­dy.


Verš v kontexte

13 Měl úplnou prav­du. Pro­to je přísně na­po­mínej, ať jsou zdraví ve víře 14 a ne­zabývají se ži­dov­ský­mi báje­mi a příka­zy li­dí, kteří se od­vracejí od prav­dy. 15 Čis­tým je vše čis­té; nečis­tým a ne­věřícím však není čis­té nic – ne­mají to­tiž čistou mysl ani svědo­mí.

späť na Titovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 a ned­bali na židov­ské báj­ky a na pri­kázania ľudí, ktorí sa od­vracajú od prav­dy.

Evanjelický

14 a ne­prid­ržiavali sa židov­ských bájok a príkazov ľudí od­vrátených od prav­dy.

Ekumenický

14 Nech sa ne­pridŕžajú židov­ských bájí a pri­kázaní ľudí, ktorí sa od­vrátili od prav­dy.

Bible21

14 a ne­zabývají se ži­dov­ský­mi báje­mi a příka­zy li­dí, kteří se od­vracejí od prav­dy.

Bible21Titovi1,14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček