EkumenickýTítovi1,13

Títovi 1:13

Toto svedec­tvo je prav­divé. Pre­to ich prís­ne kar­haj, aby ozdraveli vo viere.


Verš v kontexte

12 Ich vlast­ný prorok, jeden spomedzi nich, po­vedal: Kréťania sú ustaviční klamári, zlé zvieratá, lenivé bruchá. 13 Toto svedec­tvo je prav­divé. Pre­to ich prís­ne kar­haj, aby ozdraveli vo viere. 14 Nech sa ne­pridŕžajú židov­ských bájí a pri­kázaní ľudí, ktorí sa od­vrátili od prav­dy.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 To svedoc­tvo je prav­divé. A pre tú príčinu ich prís­ne tres­ci, aby boli zdraví vo viere

Evanjelický

13 Toto svedec­tvo je prav­divé. Pre to ich prís­ne na­pomínaj, aby ozdraveli vo viere

Ekumenický

13 Toto svedec­tvo je prav­divé. Pre­to ich prís­ne kar­haj, aby ozdraveli vo viere.

Bible21

13 Měl úplnou prav­du. Pro­to je přísně na­po­mínej, ať jsou zdraví ve víře

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček