EkumenickýTítovi1,11

Títovi 1:11

Tých treba umlčať, veď roz­vracajú celé domác­nos­ti, keď pre nečest­ný zisk učia, čo sa ne­smie.


Verš v kontexte

10 Je totiž mnoho ne­pos­lušných, táravých a zvod­cov, naj­mä medzi ob­rezanými. 11 Tých treba umlčať, veď roz­vracajú celé domác­nos­ti, keď pre nečest­ný zisk učia, čo sa ne­smie. 12 Ich vlast­ný prorok, jeden spomedzi nich, po­vedal: Kréťania sú ustaviční klamári, zlé zvieratá, lenivé bruchá.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 ktorým treba za­pchať ús­ta, ktorí pre­vracajú celé domy učiac, čo sa ne­má, pre mrz­ký zisk.

Evanjelický

11 ktorým treba za­pchať ús­ta. Títo pre­vracajú celé domy, keď pre nečis­tý zisk vy­učujú, čo sa ne­má (vy­učovať).

Ekumenický

11 Tých treba umlčať, veď roz­vracajú celé domác­nos­ti, keď pre nečest­ný zisk učia, čo sa ne­smie.

Bible21

11 a těm se mu­sejí za­cpat ús­ta. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a roz­vracejí tak ce­lé ro­di­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček