Bible21Titovi1,11

Titovi 1:11

a těm se mu­sejí za­cpat ús­ta. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a roz­vracejí tak ce­lé ro­di­ny.


Verš v kontexte

10 Je to­tiž spous­ta buřičů, žvani­lů a svůd­ců, zvláště mezi obřezaný­mi, 11 a těm se mu­sejí za­cpat ús­ta. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a roz­vracejí tak ce­lé ro­di­ny. 12 Je­den z nich, je­jich vlastní pro­rok, ře­kl: „Kréťané jsou věční lháři, zlé bestie, líné pupky!“

späť na Titovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 ktorým treba za­pchať ús­ta, ktorí pre­vracajú celé domy učiac, čo sa ne­má, pre mrz­ký zisk.

Evanjelický

11 ktorým treba za­pchať ús­ta. Títo pre­vracajú celé domy, keď pre nečis­tý zisk vy­učujú, čo sa ne­má (vy­učovať).

Ekumenický

11 Tých treba umlčať, veď roz­vracajú celé domác­nos­ti, keď pre nečest­ný zisk učia, čo sa ne­smie.

Bible21

11 a těm se mu­sejí za­cpat ús­ta. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a roz­vracejí tak ce­lé ro­di­ny.

Bible21Titovi1,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček