EvanjelickýTítovi1,11

Títovi 1:11

ktorým treba za­pchať ús­ta. Títo pre­vracajú celé domy, keď pre nečis­tý zisk vy­učujú, čo sa ne­má (vy­učovať).


Verš v kontexte

10 Lebo je mnoho ne­pod­daj­ných, táravých ľudí a zvod­cov, naj­mä zo židov­stva, 11 ktorým treba za­pchať ús­ta. Títo pre­vracajú celé domy, keď pre nečis­tý zisk vy­učujú, čo sa ne­má (vy­učovať). 12 Jeden z nich, ich vlast­ný prorok , (o nich) po­vedal: Kréťania vždy luhajú, sú plané hovädá a leniví bruchopas­níci.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 ktorým treba za­pchať ús­ta, ktorí pre­vracajú celé domy učiac, čo sa ne­má, pre mrz­ký zisk.

Evanjelický

11 ktorým treba za­pchať ús­ta. Títo pre­vracajú celé domy, keď pre nečis­tý zisk vy­učujú, čo sa ne­má (vy­učovať).

Ekumenický

11 Tých treba umlčať, veď roz­vracajú celé domác­nos­ti, keď pre nečest­ný zisk učia, čo sa ne­smie.

Bible21

11 a těm se mu­sejí za­cpat ús­ta. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a roz­vracejí tak ce­lé ro­di­ny.