EkumenickýTítovi1,12

Títovi 1:12

Ich vlast­ný prorok, jeden spomedzi nich, po­vedal: Kréťania sú ustaviční klamári, zlé zvieratá, lenivé bruchá.


Verš v kontexte

11 Tých treba umlčať, veď roz­vracajú celé domác­nos­ti, keď pre nečest­ný zisk učia, čo sa ne­smie. 12 Ich vlast­ný prorok, jeden spomedzi nich, po­vedal: Kréťania sú ustaviční klamári, zlé zvieratá, lenivé bruchá. 13 Toto svedec­tvo je prav­divé. Pre­to ich prís­ne kar­haj, aby ozdraveli vo viere.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Ktosi z nich, ich vlast­ný prorok, po­vedal: Kréťania boli a sú vždycky lhári, zlé zvieratá, lenivé bruchá.

Evanjelický

12 Jeden z nich, ich vlast­ný prorok , (o nich) po­vedal: Kréťania vždy luhajú, sú plané hovädá a leniví bruchopas­níci.

Ekumenický

12 Ich vlast­ný prorok, jeden spomedzi nich, po­vedal: Kréťania sú ustaviční klamári, zlé zvieratá, lenivé bruchá.

Bible21

12 Je­den z nich, je­jich vlastní pro­rok, ře­kl: „Kréťané jsou věční lháři, zlé bestie, líné pupky!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček