EkumenickýTítovi1,10

Títovi 1:10

Je totiž mnoho ne­pos­lušných, táravých a zvod­cov, naj­mä medzi ob­rezanými.


Verš v kontexte

9 Musí sa pri­dŕžať pravého slova podľa učenia, má byť schop­ný po­vzbudzovať v zdravom učení i usvedčovať od­por­cov. 10 Je totiž mnoho ne­pos­lušných, táravých a zvod­cov, naj­mä medzi ob­rezanými. 11 Tých treba umlčať, veď roz­vracajú celé domác­nos­ti, keď pre nečest­ný zisk učia, čo sa ne­smie.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo je mnoho i ne­pod­daj­ných, már­nom­luv­ných a zvoditeľov mys­le, naj­mä tí z ob­riez­ky,

Evanjelický

10 Lebo je mnoho ne­pod­daj­ných, táravých ľudí a zvod­cov, naj­mä zo židov­stva,

Ekumenický

10 Je totiž mnoho ne­pos­lušných, táravých a zvod­cov, naj­mä medzi ob­rezanými.

Bible21

10 Je to­tiž spous­ta buřičů, žvani­lů a svůd­ců, zvláště mezi obřezaný­mi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček