EkumenickýSudcov7,8

Sudcov 7:8

Ľud si vzal po­travu a svoje trúby. Gideón po­slal všet­kých Iz­raelitov domov. Pri sebe si ponechal len tých tri­sto mužov. Tábor Mid­jánčanov bol pod ním v údolí.


Verš v kontexte

7 Hos­podin po­vedal Gideónovi: S tristo mužmi, ktorí chlípali vodu, vás za­chránim a vy­dám ti Mid­jánčanov do rúk. Os­tat­ní nech odídu každý do svoj­ho domova. 8 Ľud si vzal po­travu a svoje trúby. Gideón po­slal všet­kých Iz­raelitov domov. Pri sebe si ponechal len tých tri­sto mužov. Tábor Mid­jánčanov bol pod ním v údolí. 9 Onej noci mu Hos­podin po­vedal: Vstaň, zo­stúp do tábora ne­priateľov, lebo som ti ich vy­dal do rúk.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

8 A tedy ľud na­bral po­travy do svojej ruky i svoje trúby. A všet­kých os­tat­ných mužov Iz­raelových pre­pus­til, každého do jeho stánu. A tých tri­sto mužov si za­držal. A tábor Madianov mu bol od dola na doline.

Evanjelický

8 Ľud si vzal po­travu a svoje trúby. Po­tom pre­pus­til všet­kých Iz­rael­cov, každého do jeho stanu, len tých tri­sto mužov si ponechal pri sebe. Tábor Mid­ján­cov bol pod ním v údolí.

Ekumenický

8 Ľud si vzal po­travu a svoje trúby. Gideón po­slal všet­kých Iz­raelitov domov. Pri sebe si ponechal len tých tri­sto mužov. Tábor Mid­jánčanov bol pod ním v údolí.

Bible21

8 Ge­de­on tedy po­slal zby­tek Iz­rael­ců do­mů a po­ne­chal si jen těch tři sta mužů. Ti převza­li od zbytku voj­s­ka je­jich záso­by a be­raní ro­hy. Mi­dián­ský tá­bor ležel dole v údo­lí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček