EkumenickýSudcov7,7

Sudcov 7:7

Hos­podin po­vedal Gideónovi: S tristo mužmi, ktorí chlípali vodu, vás za­chránim a vy­dám ti Mid­jánčanov do rúk. Os­tat­ní nech odídu každý do svoj­ho domova.


Verš v kontexte

6 Tých, čo chlípali vodu tak, že si ju dlaňou podávali do úst, bolo tri­sto mužov. Os­tat­ní z ľudu si k vode kľak­li a tak sa na­pili. 7 Hos­podin po­vedal Gideónovi: S tristo mužmi, ktorí chlípali vodu, vás za­chránim a vy­dám ti Mid­jánčanov do rúk. Os­tat­ní nech odídu každý do svoj­ho domova. 8 Ľud si vzal po­travu a svoje trúby. Gideón po­slal všet­kých Iz­raelitov domov. Pri sebe si ponechal len tých tri­sto mužov. Tábor Mid­jánčanov bol pod ním v údolí.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

7 A Hos­podin riekol Gede­onovi: Tými tri­sto mužmi, ktorí chlípali, vás za­chránim a dám Madiana do tvojej ruky. A všetok os­tat­ný ľud, nech odídu každý na svoje mies­to.

Evanjelický

7 Hos­podin riekol Gide­onovi: S tri­sto mužmi, ktorí chlípali, vás za­chránim, a vy­dám ti Mid­ján­cov do rúk; všet­ci os­tat­ní nech idú domov.

Ekumenický

7 Hos­podin po­vedal Gideónovi: S tristo mužmi, ktorí chlípali vodu, vás za­chránim a vy­dám ti Mid­jánčanov do rúk. Os­tat­ní nech odídu každý do svoj­ho domova.

Bible21

7 Hos­po­din ře­kl Ge­de­o­novi: „S tě­mi tře­mi sty muži, kteří chlem­ta­li, vás za­chráním a vy­dám ti Mi­dián­ce do ru­kou. Zby­tek voj­s­ka může jít domů.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček