EkumenickýSudcov7,23

Sudcov 7:23

Vtedy boli pri­volaní muži Iz­raela z kmeňa Naf­táli, Ašér a z celého kmeňa Menašše, aby prena­sledovali Mid­jánčanov.


Verš v kontexte

22 Kým tri­sto mužov trúbilo, Hos­podin ob­rátil v tábore meč jed­ného proti druhému. Tábor utekal smerom k Bét-Šit­te, k Ceréde, k brehu Ábel-Mecholy, k Tabbátu. 23 Vtedy boli pri­volaní muži Iz­raela z kmeňa Naf­táli, Ašér a z celého kmeňa Menašše, aby prena­sledovali Mid­jánčanov. 24 Gideón rozo­slal po­slov po celom Ef­rajim­skom po­horí s výzvou: Zíďte dolu proti Mid­jánčanom a ob­saďte im vody až po Bét-Báru na Jor­dáne. Všet­ci muži Ef­rajima boli po­volaní a ob­sadili vody po Bét-Báru a Jor­dán.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

23 Tu boli svolaní k­rikom mužovia Izraelovi z Naf­taliho, z Asera a z celého Manas­sesa a honili Madiana.

Evanjelický

23 Vtedy boli po­volaní mužovia Iz­raela z Naf­tálího, Ašéra a celého Menaššeho a prena­sledovali Mid­ján­cov.

Ekumenický

23 Vtedy boli pri­volaní muži Iz­raela z kmeňa Naf­táli, Ašér a z celého kmeňa Menašše, aby prena­sledovali Mid­jánčanov.

Bible21

23 Iz­rae­lští muži z Neftalí­ma, Aše­ra a z ce­lého Mana­se­se byli po­vo­láni, aby Mi­dián­ce pronásledova­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček