EkumenickýSudcov7,22

Sudcov 7:22

Kým tri­sto mužov trúbilo, Hos­podin ob­rátil v tábore meč jed­ného proti druhému. Tábor utekal smerom k Bét-Šit­te, k Ceréde, k brehu Ábel-Mecholy, k Tabbátu.


Verš v kontexte

21 Pri­tom zo­stal každý na svojom mies­te okolo tábora. V tábore všet­ci po­behovali, kričali a utekali. 22 Kým tri­sto mužov trúbilo, Hos­podin ob­rátil v tábore meč jed­ného proti druhému. Tábor utekal smerom k Bét-Šit­te, k Ceréde, k brehu Ábel-Mecholy, k Tabbátu. 23 Vtedy boli pri­volaní muži Iz­raela z kmeňa Naf­táli, Ašér a z celého kmeňa Menašše, aby prena­sledovali Mid­jánčanov.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

22 A tri­sto mužov trúbilo na trúby, a Hos­podin ob­rátil meč jed­ného proti druhému, a to po celom tábore. A tábor utekal až po Bét-šitu, do Cererátu, až po okraj Ábel-mecholy pri Tabate.

Evanjelický

22 Kým oni trúbili na tri­sto trúbach, Hos­podin ob­rátil v celom tábore meč jed­ného proti druhému. Tábor utekal až po Bét-Šit­tu, k Cerére, po breh Ábel-Mechóly, pri Tab­báte.

Ekumenický

22 Kým tri­sto mužov trúbilo, Hos­podin ob­rátil v tábore meč jed­ného proti druhému. Tábor utekal smerom k Bét-Šit­te, k Ceréde, k brehu Ábel-Mecholy, k Tabbátu.

Bible21

22 Jakmi­le za­trou­bi­lo těch tři sta be­raních ro­hů, Hos­po­din po ce­lém tá­boře ob­rá­til meč jedno­ho muže pro­ti druhé­mu. Ce­lé to voj­sko se dalo na útěk směrem k Bet-ši­tě, směrem na Ce­re­ru, až ke bře­hu u Abel-me­cho­ly na­pro­ti Taba­tu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček