EkumenickýSudcov7,21

Sudcov 7:21

Pri­tom zo­stal každý na svojom mies­te okolo tábora. V tábore všet­ci po­behovali, kričali a utekali.


Verš v kontexte

20 Všet­ky tri od­diely za­trúbili a roz­bili krčahy. Do ľavej ruky vzali fak­le a do pravej trúby. Trúbili a volali: Meč za Hos­podina a Gideóna! 21 Pri­tom zo­stal každý na svojom mies­te okolo tábora. V tábore všet­ci po­behovali, kričali a utekali. 22 Kým tri­sto mužov trúbilo, Hos­podin ob­rátil v tábore meč jed­ného proti druhému. Tábor utekal smerom k Bét-Šit­te, k Ceréde, k brehu Ábel-Mecholy, k Tabbátu.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

21 A stáli každý na svojom mies­te vôkol tábora. Vtedy sa pus­til do behu celý tábor, a kričali a utekali.

Evanjelický

21 Každý si za­stal na svoje mies­to vôkol tábora; v tábore všet­ci po­behúvali a s revom utekali.

Ekumenický

21 Pri­tom zo­stal každý na svojom mies­te okolo tábora. V tábore všet­ci po­behovali, kričali a utekali.

Bible21

21 A jak tam stá­li seřazeni oko­lo tá­bo­ra, ce­lý tá­bor za­čal zděšeně po­bíhat a s křikem pr­chat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček