EkumenickýSudcov6,34

Sudcov 6:34

Hos­podinov duch po­vzbudil Gideóna, ktorý za­trúbil a tým­to spôsobom si pri­volal k sebe Abíezerov­cov.


Verš v kontexte

33 Všet­ci Mid­jánčania, Amálekovia a východ­né kmene sa spojili, prešli cez Jor­dán a utáborili sa v doline Jez­reel. 34 Hos­podinov duch po­vzbudil Gideóna, ktorý za­trúbil a tým­to spôsobom si pri­volal k sebe Abíezerov­cov. 35 Po­tom rozo­slal po­slov po celom Menašše­ovom území, takže aj ten­to kmeň bol po­volaný. Rozo­slal po­slov k Ašérovcom, Zebúlunov­com a Naf­táli­ov­com, ktorí mu tiež vy­šli v ústrety.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

34 Ale Duch Hos­podinov ob­liekol na seba Gedeona, ktorý po­tom za­trúbil na trúbu, a Abiezer bol po­volaný k­rikom, aby ho na­sledoval.

Evanjelický

34 Vtedy zo­stúpil duch Hos­podinov na Gide­ona, a ten za­trúbil na trúbe; tým bol Abíezer po­volaný ísť za ním.

Ekumenický

34 Hos­podinov duch po­vzbudil Gideóna, ktorý za­trúbil a tým­to spôsobom si pri­volal k sebe Abíezerov­cov.

Bible21

34 Na Ge­de­o­na teh­dy se­stou­pil Duch Hos­po­dinův. Za­trou­bil na be­raní roh a svo­lal Abie­zer­ské k sobě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček