EkumenickýSudcov5,18

Sudcov 5:18

Zebúlun je ľud, čo opo­vr­hol sm­rťou, podob­ne aj Naf­táli na vy­sokých stráňach.


Verš v kontexte

17 Gileád sa zdržiava za Jor­dánom a prečo Dán zo­stal pri lodiach? Ašér sa usadil na mor­skom po­breží a po­koj­ne býva v jeho zátokach. 18 Zebúlun je ľud, čo opo­vr­hol sm­rťou, podob­ne aj Naf­táli na vy­sokých stráňach. 19 Prišli králi a bojovali, vtedy bojovali kanaán­ski králi v Taanaku pri vodách Megid­da, ale strieb­ro si ne­ukoris­tili.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 Za­bulon, udat­ný ľud, ktorý za­riek­nul svoju dušu na sm­rť a Naf­tali to is­té na vy­sokých mies­tach poľa.

Evanjelický

18 Zebulún je ľud, čo opo­vr­huje sm­rťou, aj Naf­tálí na vy­sokých stráňach.

Ekumenický

18 Zebúlun je ľud, čo opo­vr­hol sm­rťou, podob­ne aj Naf­táli na vy­sokých stráňach.

Bible21

18 Za­bulon je lid, jenž po­hrdá smrtí, Neftalí na bo­jiště vy­razil!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček