Bible21Soudců5,18

Soudců 5:18

Za­bulon je lid, jenž po­hrdá smrtí, Neftalí na bo­jiště vy­razil!


Verš v kontexte

17 Gi­leád vězel v Za­jordánía Dan – pro­č stěhoval se k lodím? Ašer si zůstal na pobřeží, u svých přístavů hoví si. 18 Za­bulon je lid, jenž po­hrdá smrtí, Neftalí na bo­jiště vy­razil! 19 Přiš­li králové, bojovali, bojovali teh­dy králové kanaánštív Taana­chu u megid­ské vody, stříbro za kořist však nemě­li.

späť na Soudců, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 Za­bulon, udat­ný ľud, ktorý za­riek­nul svoju dušu na sm­rť a Naf­tali to is­té na vy­sokých mies­tach poľa.

Evanjelický

18 Zebulún je ľud, čo opo­vr­huje sm­rťou, aj Naf­tálí na vy­sokých stráňach.

Ekumenický

18 Zebúlun je ľud, čo opo­vr­hol sm­rťou, podob­ne aj Naf­táli na vy­sokých stráňach.

Bible21

18 Za­bulon je lid, jenž po­hrdá smrtí, Neftalí na bo­jiště vy­razil!

Bible21Soudců5,18

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček