RoháčekSudcov5,18

Sudcov 5:18

Za­bulon, udat­ný ľud, ktorý za­riek­nul svoju dušu na sm­rť a Naf­tali to is­té na vy­sokých mies­tach poľa.


Verš v kontexte

17 Gileád býval za Jor­dánom. A Dán prečože zo­stal pri lodiach? Aser sedel na brehu mora a býval nad svojimi zátokami. 18 Za­bulon, udat­ný ľud, ktorý za­riek­nul svoju dušu na sm­rť a Naf­tali to is­té na vy­sokých mies­tach poľa. 19 Prišli kráľovia, bojovali; vtedy bojovali kráľovia Kanaána, v Tánachu, pri vodách Megid­da. Kús­ka strieb­ra ne­vzali koristi.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 Za­bulon, udat­ný ľud, ktorý za­riek­nul svoju dušu na sm­rť a Naf­tali to is­té na vy­sokých mies­tach poľa.

Evanjelický

18 Zebulún je ľud, čo opo­vr­huje sm­rťou, aj Naf­tálí na vy­sokých stráňach.

Ekumenický

18 Zebúlun je ľud, čo opo­vr­hol sm­rťou, podob­ne aj Naf­táli na vy­sokých stráňach.

Bible21

18 Za­bulon je lid, jenž po­hrdá smrtí, Neftalí na bo­jiště vy­razil!