EkumenickýSudcov4,20

Sudcov 4:20

Ešte ju požiadal: Po­stav sa ku vchodu stanu a keď nie­kto príde a spýta sa ťa: Je tu nie­kto? , po­vedz, že nie.


Verš v kontexte

19 Daj sa mi, prosím, na­piť vody, lebo som smäd­ný. I ot­vorila kožený mech s mliekom, dala sa mu na­piť a pri­kryla ho. 20 Ešte ju požiadal: Po­stav sa ku vchodu stanu a keď nie­kto príde a spýta sa ťa: Je tu nie­kto? , po­vedz, že nie. 21 Vtedy Cheberova manžel­ka Jáel vzala stanový kolík a kladivo, ticho sa pri­blížila k nemu a kolíkom mu prerazila sluchy. Kolík vnikol až do zeme. Sísera totiž v únave tvrdo za­spal. Tak zo­mrel.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

20 A po­vedal jej: Stoj pri dveriach stánu, a keby prišiel nie­kto a pýtal by sa ťa a po­vedal by: Či je tu nie­kto? Odpovieš: Nie je.

Evanjelický

20 Po­vedal jej: Po­stav sa ku vchodu stanu, a keď nie­kto príde a spýta sa ťa: Je tu nie­kto? po­vedz, že nie.

Ekumenický

20 Ešte ju požiadal: Po­stav sa ku vchodu stanu a keď nie­kto príde a spýta sa ťa: Je tu nie­kto? , po­vedz, že nie.

Bible21

20 „Po­stav se ke vcho­du do stanu,“ ře­kl jí ještě, „a kdy­by někdo přišel a vy­ptával se tě: ‚Není tu někdo?‘ od­po­věz mu: ‚Není.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček