EkumenickýSudcov4,2

Sudcov 4:2

a pre­to ich Hos­podin vy­dal na­pos­pas kanaán­skemu kráľovi Jábinovi, ktorý panoval v Chacóre. Veliteľ jeho voj­ska bol Sísera, ktorý síd­lil v Charóšet-Gójime.


Verš v kontexte

1 Aj po Ehúdovej smr­ti Iz­raeliti páchali to, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, 2 a pre­to ich Hos­podin vy­dal na­pos­pas kanaán­skemu kráľovi Jábinovi, ktorý panoval v Chacóre. Veliteľ jeho voj­ska bol Sísera, ktorý síd­lil v Charóšet-Gójime. 3 Iz­raeliti úpen­livo žiadali od Hos­podina po­moc, lebo Jábin mal deväťs­to želez­ných vozov a Iz­raelitov dvad­sať rokov tvrdo utláčal.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 A Hos­podin ich predal do ruky Jabína, kananej­ského kráľa, ktorý kraľoval v Chacore, a veliteľom jeho voj­ska bol Sizera, ktorý býval v Charošete Po­hanov.

Evanjelický

2 Pre­to ich Hos­podin vy­dal do rúk kanaán­skeho kráľa Jábína, ktorý panoval v Chácóre; jeho voj­vod­com bol Sísera, ktorý býval v Charóšet-Gójíme.

Ekumenický

2 a pre­to ich Hos­podin vy­dal na­pos­pas kanaán­skemu kráľovi Jábinovi, ktorý panoval v Chacóre. Veliteľ jeho voj­ska bol Sísera, ktorý síd­lil v Charóšet-Gójime.

Bible21

2 Hos­po­din je pro­to vy­dal na­po­spas kanaán­ské­mu krá­li Jabínovi, který vlá­dl v Chaco­ru. Vůd­cem jeho voj­s­ka byl Sise­ra, který síd­lil v Cha­rošet-ha­go­ji­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček