EkumenickýSudcov4,1

Sudcov 4:1

Aj po Ehúdovej smr­ti Iz­raeliti páchali to, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi,


Verš v kontexte

1 Aj po Ehúdovej smr­ti Iz­raeliti páchali to, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, 2 a pre­to ich Hos­podin vy­dal na­pos­pas kanaán­skemu kráľovi Jábinovi, ktorý panoval v Chacóre. Veliteľ jeho voj­ska bol Sísera, ktorý síd­lil v Charóšet-Gójime. 3 Iz­raeliti úpen­livo žiadali od Hos­podina po­moc, lebo Jábin mal deväťs­to želez­ných vozov a Iz­raelitov dvad­sať rokov tvrdo utláčal.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 A keď zo­mrel Ehúd, zase robili synovia Iz­raelovi to, čo je zlé v očiach Hos­podinových.

Evanjelický

1 Po smr­ti Éhúdovej Iz­rael­ci zase robili, čo je zlé v očiach Hos­podinových.

Ekumenický

1 Aj po Ehúdovej smr­ti Iz­raeliti páchali to, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi,

Bible21

1 Po Ehu­dově smrti však synové Iz­rae­le znovu jedna­li v Hos­po­di­nových očích zle.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček