RoháčekSudcov4,2

Sudcov 4:2

A Hos­podin ich predal do ruky Jabína, kananej­ského kráľa, ktorý kraľoval v Chacore, a veliteľom jeho voj­ska bol Sizera, ktorý býval v Charošete Po­hanov.


Verš v kontexte

1 A keď zo­mrel Ehúd, zase robili synovia Iz­raelovi to, čo je zlé v očiach Hos­podinových. 2 A Hos­podin ich predal do ruky Jabína, kananej­ského kráľa, ktorý kraľoval v Chacore, a veliteľom jeho voj­ska bol Sizera, ktorý býval v Charošete Po­hanov. 3 A synovia Iz­raelovi kričali k Hos­podinovi, lebo mal deväťs­to želez­ných vozov a sil­ne utláčal synov Iz­raelových dvad­sať rokov.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 A Hos­podin ich predal do ruky Jabína, kananej­ského kráľa, ktorý kraľoval v Chacore, a veliteľom jeho voj­ska bol Sizera, ktorý býval v Charošete Po­hanov.

Evanjelický

2 Pre­to ich Hos­podin vy­dal do rúk kanaán­skeho kráľa Jábína, ktorý panoval v Chácóre; jeho voj­vod­com bol Sísera, ktorý býval v Charóšet-Gójíme.

Ekumenický

2 a pre­to ich Hos­podin vy­dal na­pos­pas kanaán­skemu kráľovi Jábinovi, ktorý panoval v Chacóre. Veliteľ jeho voj­ska bol Sísera, ktorý síd­lil v Charóšet-Gójime.

Bible21

2 Hos­po­din je pro­to vy­dal na­po­spas kanaán­ské­mu krá­li Jabínovi, který vlá­dl v Chaco­ru. Vůd­cem jeho voj­s­ka byl Sise­ra, který síd­lil v Cha­rošet-ha­go­ji­mu.

RoháčekSudcov4,2