Bible21Soudců21,9

Soudců 21:9

Spočíta­li to­tiž lid a hle – z obyva­tel Jábeš-gi­leá­du tam ne­byl nikdo.


Verš v kontexte

8 Po­tom se pta­li: „Kdo z iz­rael­ských kmenů ne­přišel k Hos­po­di­nu do Micpy?“ Ukázalo se, že do tá­bo­ra na shro­máždění ne­přišel nikdo z Jábeš-gi­leá­du. 9 Spočíta­li to­tiž lid a hle – z obyva­tel Jábeš-gi­leá­du tam ne­byl nikdo. 10 Obec tam pro­to vy­s­la­la 12 000 udatných mužů s příkazem: „Jdě­te a po­bij­te obyva­te­le Jábeš-gi­leá­du ostřím meče, včetně žen a dětí.

späť na Soudců, 21

Príbuzné preklady Roháček

9 A keď pre­hliad­li ľud, zis­tilo sa, že hľa, nebolo tam ni­koho z obyvateľov Jabeš-gileáda.

Evanjelický

9 Lebo keď spočítali ľud, nebol tam ni­kto z obyvateľov Jábéš-Gileádu.

Ekumenický

9 Pri počítaní ľudu sa zis­tilo, že z obyvateľov Jábeš-Gileádu ta ne­prišiel vtedy ni­kto.

Bible21

9 Spočíta­li to­tiž lid a hle – z obyva­tel Jábeš-gi­leá­du tam ne­byl nikdo.

Bible21Soudců21,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček