EkumenickýSudcov21,20

Sudcov 21:20

Ben­jamínov­com pri­kázali: Choďte a strieh­nite vo viniciach.


Verš v kontexte

19 Po­vedali: Každoročne býva sláv­nosť na počesť Hos­podina v Šíle, ktoré je sever­ne od Bételu a východ­ne od ces­ty, ktorá vy­stupuje z Bételu do Síchemu a južne od Lebóny. 20 Ben­jamínov­com pri­kázali: Choďte a strieh­nite vo viniciach. 21 Keď uvidíte, že šíl­ske dievčatá vy­chádzajú tan­covať, vy­j­dite z viníc a uchváťte si každý ženu zo šíl­ských dcér a choďte do Ben­jamínov­skej krajiny.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

20 Pri­kázali tedy synom Ben­jaminovým a po­vedali: Iďte a úk­laďte s­kryjúc sa vo viniciach.

Evanjelický

20 Pri­kázali Ben­jamín­com: Choďte a strieh­nite vo viniciach.

Ekumenický

20 Ben­jamínov­com pri­kázali: Choďte a strieh­nite vo viniciach.

Bible21

20 A tak Ben­jamín­cům po­ra­di­li: „Jdě­te se schovat do vi­nic.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček