EkumenickýSudcov20,44

Sudcov 20:44

Tak pad­lo z Benjamína osem­násťtisíc mužov, samých udat­ných bojov­níkov.


Verš v kontexte

43 Ob­kľúčili Ben­jamína, ustavične ho prena­sledovali a dep­tali ho od Nóchy na východ až po Gibeu. 44 Tak pad­lo z Benjamína osem­násťtisíc mužov, samých udat­ných bojov­níkov. 45 Keď sa Ben­jamínov­ci ob­rátili a utekali na púšť po skalu Rim­món, Iz­raeliti po­zabíjali zvyšky z nich v počte päťtisíc mužov. Prena­sledovali ich až po Gideóm a za­bili z nich ešte dvetisíc mužov.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

44 A pad­lo z Ben­jamina osem­násť tisíc mužov, a boli to všet­ko sil­ní mužovia.

Evanjelický

44 Tak pad­lo z Ben­jamína osem­násťtisíc mužov, udat­ných bojov­níkov.

Ekumenický

44 Tak pad­lo z Benjamína osem­násťtisíc mužov, samých udat­ných bojov­níkov.

Bible21

44 Osmnáct tisíc Ben­jamín­ců, samých udatných mužů, tam padlo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček