EkumenickýSudcov20,45

Sudcov 20:45

Keď sa Ben­jamínov­ci ob­rátili a utekali na púšť po skalu Rim­món, Iz­raeliti po­zabíjali zvyšky z nich v počte päťtisíc mužov. Prena­sledovali ich až po Gideóm a za­bili z nich ešte dvetisíc mužov.


Verš v kontexte

44 Tak pad­lo z Benjamína osem­násťtisíc mužov, samých udat­ných bojov­níkov. 45 Keď sa Ben­jamínov­ci ob­rátili a utekali na púšť po skalu Rim­món, Iz­raeliti po­zabíjali zvyšky z nich v počte päťtisíc mužov. Prena­sledovali ich až po Gideóm a za­bili z nich ešte dvetisíc mužov. 46 Všet­kých pad­lých Ben­jamínov­cov toho dňa bolo dvad­saťpäťtisíc mužov schop­ných bojovať mečom, samých udat­ných bojov­níkov.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

45 A ob­rátiac sa utekali na púšť ku skale Rim­mon. A po hrad­ských po­bili z nich, ako paber­ky, päť tisíc mužov a stíhali ich ženúc sa tesne za nimi až po Gidom a po­bili z nich ešte dva tisíce mužov.

Evanjelický

45 Vtedy sa ob­rátili a utekali do púšte po skalu Rim­món. Na ces­tách po­zbierali z nich päťtisíc mužov. Po­tom ich ďalej prena­sledovali po Gideón a za­bili z nich dvetisíc mužov.

Ekumenický

45 Keď sa Ben­jamínov­ci ob­rátili a utekali na púšť po skalu Rim­món, Iz­raeliti po­zabíjali zvyšky z nich v počte päťtisíc mužov. Prena­sledovali ich až po Gideóm a za­bili z nich ešte dvetisíc mužov.

Bible21

45 Ostatní se dali na útěk do pouště k Ri­mon­ské skále, ale Iz­rael­ci jich na silnicích do­stih­li ještě pět tisíc. Hna­li je až ke Gi­do­mu, kde z nich dva tisíce po­bi­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček