EkumenickýSudcov20,21

Sudcov 20:21

Ben­jamínov­ci vy­razili z Gibey a po­bili toho dňa dvad­saťd­vatisíc Iz­raelitov.


Verš v kontexte

20 Muži z Izraela na­stúpili do boja proti Ben­jamínov­com a zoradili sa proti nim do boja oproti Gibei. 21 Ben­jamínov­ci vy­razili z Gibey a po­bili toho dňa dvad­saťd­vatisíc Iz­raelitov. 22 No ľud, iz­rael­skí muži, sa vzchopil a znova sa zoradil do boja na tom is­tom mies­te, kde sa zoradil v prvý deň.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

21 Ale synovia Ben­jaminovi vy­j­dúc z Gibee porazili toho dňa z Iz­raela dvad­saťd­va tisíc mužov na zem.

Evanjelický

21 Ale Ben­jamín­ci vy­razili z Gibey a zrazili k zemi v onen deň dvad­saťd­vatisíc mužov z Iz­raela.

Ekumenický

21 Ben­jamínov­ci vy­razili z Gibey a po­bili toho dňa dvad­saťd­vatisíc Iz­raelitov.

Bible21

21 Ben­jamín­ci vy­razi­li z Gi­be­je a po­bi­li toho dne 22 000 Iz­rael­ců.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček