EkumenickýSudcov19,13

Sudcov 19:13

Svoj­mu sluhovi po­vedal: Poď, snažme sa pri­blížiť ku Gibei alebo Ráme a prenocuj­me v jednom z týchto miest.


Verš v kontexte

12 Pán mu však od­vetil: Ne­voj­deme do mes­ta cudzin­cov, ktorí ne­pat­ria k synom Iz­raela, ale pôj­deme až do Gibey. 13 Svoj­mu sluhovi po­vedal: Poď, snažme sa pri­blížiť ku Gibei alebo Ráme a prenocuj­me v jednom z týchto miest. 14 Šli teda ďalej a keď sa pri­blížili ku Gibei Ben­jamínov­cov, sln­ko im za­pad­lo.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

13 A po­vedal svoj­mu mláden­covi: Poď, aby sme sa pri­blížili nie­ktorému z tých miest a prenocujeme v Gibei alebo v Ráme.

Evanjelický

13 Po­tom po­vedal svoj­mu sluhovi: Nože, záj­dime do nie­ktorej osady a prenocuj­me v Gibei alebo v Ráme.

Ekumenický

13 Svoj­mu sluhovi po­vedal: Poď, snažme sa pri­blížiť ku Gibei alebo Ráme a prenocuj­me v jednom z týchto miest.

Bible21

13 Pojď,“ po­bí­dl mlá­den­ce, „do­jde­me do Gi­be­je nebo až do Rámy. V jednom z těch měst přespíme.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček