EkumenickýSudcov19,14

Sudcov 19:14

Šli teda ďalej a keď sa pri­blížili ku Gibei Ben­jamínov­cov, sln­ko im za­pad­lo.


Verš v kontexte

13 Svoj­mu sluhovi po­vedal: Poď, snažme sa pri­blížiť ku Gibei alebo Ráme a prenocuj­me v jednom z týchto miest. 14 Šli teda ďalej a keď sa pri­blížili ku Gibei Ben­jamínov­cov, sln­ko im za­pad­lo. 15 Od­bočili, aby prenocovali v Gibei. Keď ta Lévi­ovec prišiel, zo­stal na námes­tí, lebo nebolo ni­koho, kto by ich prijal na nocľah.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

14 A tak prešli a išli, a sl­n­ce im zašlo pri Gibei, ktorá pat­rí Benjaminovi.

Evanjelický

14 Tak išli ďalej svojou ces­tou a blíz­ko Gibey, ktorá pat­rí k Ben­jamínovi, im za­pad­lo sln­ko.

Ekumenický

14 Šli teda ďalej a keď sa pri­blížili ku Gibei Ben­jamínov­cov, sln­ko im za­pad­lo.

Bible21

14 A tak šli dál. Když při­cháze­li k ben­jamín­ské Gi­be­ji, slun­ce už za­pa­dalo,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček