EkumenickýSudcov16,4

Sudcov 16:4

Po­tom sa v údolí Sórek zaľúbil do ženy menom Delíla.


Verš v kontexte

3 Sam­son ležal do pol­noci. O polnoci vstal, chytil vráta mest­skej brány s verajami a závorou, vzal to na plecia a vy­niesol na temeno vr­chu smerom k Hebronu. 4 Po­tom sa v údolí Sórek zaľúbil do ženy menom Delíla. 5 Nato prišli k nej filištín­ske kniežatá a po­vedali jej: Snaž sa ho zvábiť a vy­zvedieť, od­kiaľ má svoju veľkú silu a ako by sme ho moh­li pre­môcť, spútať a ov­lád­nuť. Po­tom ti každý z nás dá tisícs­to šekelov strieb­ra.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

4 A stalo sa po­tom, že si za­miloval ženu na doline Sórek, ktorej to žene bolo meno Delila.

Evanjelický

4 Po­tom sa v údolí Sórék zaľúbil do ženy menom Delíla.

Ekumenický

4 Po­tom sa v údolí Sórek zaľúbil do ženy menom Delíla.

Bible21

4 Jednou se pak za­mi­loval do jedné že­ny v údo­lí So­rek. Jmenova­la se Da­li­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček