EkumenickýSudcov16,5

Sudcov 16:5

Nato prišli k nej filištín­ske kniežatá a po­vedali jej: Snaž sa ho zvábiť a vy­zvedieť, od­kiaľ má svoju veľkú silu a ako by sme ho moh­li pre­môcť, spútať a ov­lád­nuť. Po­tom ti každý z nás dá tisícs­to šekelov strieb­ra.


Verš v kontexte

4 Po­tom sa v údolí Sórek zaľúbil do ženy menom Delíla. 5 Nato prišli k nej filištín­ske kniežatá a po­vedali jej: Snaž sa ho zvábiť a vy­zvedieť, od­kiaľ má svoju veľkú silu a ako by sme ho moh­li pre­môcť, spútať a ov­lád­nuť. Po­tom ti každý z nás dá tisícs­to šekelov strieb­ra. 6 Delíla naliehala na Sam­sona: Po­vedz mi, v čom je tvoja veľká sila a čím ťa treba zviazať, aby ťa ov­lád­li.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

5 A prišli k nej hore kniežatá Filištínov a po­vedali jej: Pre­hovor ho a zveď, v čom leží jeho veľká sila, a čím by sme ho moh­li pre­môcť, aby sme ho po­viazali a po­korili. A my ti dáme každý tisíc a jed­no­sto šek­lov striebra.

Evanjelický

5 Prišli k nej filištín­ske kniežatá a po­vedali jej: Zváb ho a do­zveď sa, v čom je jeho veľká sila a čím by sme ho moh­li pre­môcť, zviazať a zdolať ho; každý z nás ti dá tisícs­to šekelov strieb­ra.

Ekumenický

5 Nato prišli k nej filištín­ske kniežatá a po­vedali jej: Snaž sa ho zvábiť a vy­zvedieť, od­kiaľ má svoju veľkú silu a ako by sme ho moh­li pre­môcť, spútať a ov­lád­nuť. Po­tom ti každý z nás dá tisícs­to šekelov strieb­ra.

Bible21

5 Přiš­li za ní fi­lištínští vlád­ci a žáda­li ji: „Sveď ho a zjisti, v čem je ta jeho ve­liká sí­la a jak bychom ho moh­li pře­mo­ci, spoutat a zkro­tit. Každý z nás ti dá je­denáct set še­ke­lů stříbra.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček