RoháčekSudcov16,4

Sudcov 16:4

A stalo sa po­tom, že si za­miloval ženu na doline Sórek, ktorej to žene bolo meno Delila.


Verš v kontexte

3 A Sam­son ležal až do pol­noci. Po­tom o pol­noci vstal, po­chytil vráta brány mes­ta s oboma po­d­vojami a vy­trh­núc ich aj so závorou vzložil na svoje plecia a vy­niesol ich na temeno vr­chu, ktorý leží naproti Heb­ronu. 4 A stalo sa po­tom, že si za­miloval ženu na doline Sórek, ktorej to žene bolo meno Delila. 5 A prišli k nej hore kniežatá Filištínov a po­vedali jej: Pre­hovor ho a zveď, v čom leží jeho veľká sila, a čím by sme ho moh­li pre­môcť, aby sme ho po­viazali a po­korili. A my ti dáme každý tisíc a jed­no­sto šek­lov striebra.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

4 A stalo sa po­tom, že si za­miloval ženu na doline Sórek, ktorej to žene bolo meno Delila.

Evanjelický

4 Po­tom sa v údolí Sórék zaľúbil do ženy menom Delíla.

Ekumenický

4 Po­tom sa v údolí Sórek zaľúbil do ženy menom Delíla.

Bible21

4 Jednou se pak za­mi­loval do jedné že­ny v údo­lí So­rek. Jmenova­la se Da­li­la.