EkumenickýSudcov16,3

Sudcov 16:3

Sam­son ležal do pol­noci. O polnoci vstal, chytil vráta mest­skej brány s verajami a závorou, vzal to na plecia a vy­niesol na temeno vr­chu smerom k Hebronu.


Verš v kontexte

2 Len čo obyvatelia Gazy počuli: Sam­son prišiel sem, zbeh­li sa a pri mest­skej bráne celú noc na neho strieh­li a až do svitania ticho vy­čkávali. Po­vedali: Na ús­vite ho za­bijeme. 3 Sam­son ležal do pol­noci. O polnoci vstal, chytil vráta mest­skej brány s verajami a závorou, vzal to na plecia a vy­niesol na temeno vr­chu smerom k Hebronu. 4 Po­tom sa v údolí Sórek zaľúbil do ženy menom Delíla.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

3 A Sam­son ležal až do pol­noci. Po­tom o pol­noci vstal, po­chytil vráta brány mes­ta s oboma po­d­vojami a vy­trh­núc ich aj so závorou vzložil na svoje plecia a vy­niesol ich na temeno vr­chu, ktorý leží naproti Heb­ronu.

Evanjelický

3 Sam­son spal do pol­noci. O pol­noci vstal, chytil vráta mest­skej brány s verajami i so závorou, položil si ich na plecia a vy­niesol na temeno vr­chu pred Cheb­rónom.

Ekumenický

3 Sam­son ležal do pol­noci. O polnoci vstal, chytil vráta mest­skej brány s verajami a závorou, vzal to na plecia a vy­niesol na temeno vr­chu smerom k Hebronu.

Bible21

3 Sam­son ale zůstal ležet jen do půlno­ci. O půlno­ci vstal, po­pa­dl vra­ta městské brá­ny a vy­tr­hl je i s obě­ma veře­je­mi a závo­rou. Naložil si je na záda a vy­ne­sl je až na vr­chol té hory před Hebro­nem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček