EkumenickýSudcov15,13

Sudcov 15:13

Od­povedali mu: Ne­na­pad­neme ťa, len ťa spútame a vy­dáme ťa do ich rúk, ale určite ťa nech­ceme usmr­tiť. Nato ho spútali dvoma novými po­v­raz­mi a vy­tiah­li z rokliny.


Verš v kontexte

12 Prišli sme ťa spútať a vy­dať ťa do rúk Filištín­cov. Sam­son im po­vedal: Pri­sahaj­te mi, že vy sami ma ne­na­pad­nete! 13 Od­povedali mu: Ne­na­pad­neme ťa, len ťa spútame a vy­dáme ťa do ich rúk, ale určite ťa nech­ceme usmr­tiť. Nato ho spútali dvoma novými po­v­raz­mi a vy­tiah­li z rokliny. 14 Keď prišiel do Lechí a Filištín­ci mu vy­šli v ústrety s bojovým po­krikom, zrazu ho prenikol Hos­podinov duch a po­v­razy na jeho ramenách boli ako ohňom opálené vlák­na a putá na jeho rukách po­volili.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

13 A oni mu odpovedali a riek­li: Nie, len ťa dob­re po­viažeme a vydáme ťa do ich ruky, ale za­biť nezabijeme ťa. A tak ho po­viazali dvoma novými po­v­raz­mi a od­vied­li ho zo skaly hore k Filištínom.

Evanjelický

13 Od­povedali mu: Nie, chceme ťa len po­viazať a vy­dať im do rúk, ale za­ručene ťa ne­u­smr­tíme. Vtedy ho po­viazali dvoma novými po­v­raz­mi a vy­vliek­li z rok­liny.

Ekumenický

13 Od­povedali mu: Ne­na­pad­neme ťa, len ťa spútame a vy­dáme ťa do ich rúk, ale určite ťa nech­ceme usmr­tiť. Nato ho spútali dvoma novými po­v­raz­mi a vy­tiah­li z rokliny.

Bible21

13 „Neublížíme,“ řek­li mu. „Chce­me tě jen spoutat a vy­dat jim. Za­bít tě nechceme.“ A tak ho spouta­li dvě­ma nový­mi pro­va­zy a od­ve­dli ho ze skal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček