EkumenickýSudcov15,12

Sudcov 15:12

Prišli sme ťa spútať a vy­dať ťa do rúk Filištín­cov. Sam­son im po­vedal: Pri­sahaj­te mi, že vy sami ma ne­na­pad­nete!


Verš v kontexte

11 Tritisíc mužov z Judska zo­stúpilo ku skal­nej rok­line Étam a vy­čítalo Sam­sonovi: Ne­vieš, že nad nami vlád­nu Filištín­ci? Čo si nám to vy­konal? Od­povedal im: Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im. 12 Prišli sme ťa spútať a vy­dať ťa do rúk Filištín­cov. Sam­son im po­vedal: Pri­sahaj­te mi, že vy sami ma ne­na­pad­nete! 13 Od­povedali mu: Ne­na­pad­neme ťa, len ťa spútame a vy­dáme ťa do ich rúk, ale určite ťa nech­ceme usmr­tiť. Nato ho spútali dvoma novými po­v­raz­mi a vy­tiah­li z rokliny.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

12 A riek­li mu: Sišli sme ťa po­viazať, aby sme ťa vydali do ruky Filištínov. Na to im po­vedal Sam­son: Pri­sahaj­te mi, že sa vy sami ne­oboríte na mňa!

Evanjelický

12 Po­vedali mu: Prišli sme ťa po­viazať a vy­dať Filištín­com do rúk. Sam­son im od­vetil: Pri­sahaj­te mi, že vy sami ma ne­na­pad­nete!

Ekumenický

12 Prišli sme ťa spútať a vy­dať ťa do rúk Filištín­cov. Sam­son im po­vedal: Pri­sahaj­te mi, že vy sami ma ne­na­pad­nete!

Bible21

12 „Přiš­li jsme tě spoutat,“ řek­li mu. „Vy­dá­me tě Filištínům.“ „Přísahejte, že mi sami neublížíte,“ od­po­věděl Sam­son.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček