Bible21Soudců15,13

Soudců 15:13

„Neublížíme,“ řek­li mu. „Chce­me tě jen spoutat a vy­dat jim. Za­bít tě nechceme.“ A tak ho spouta­li dvě­ma nový­mi pro­va­zy a od­ve­dli ho ze skal.


Verš v kontexte

12 „Přiš­li jsme tě spoutat,“ řek­li mu. „Vy­dá­me tě Filištínům.“ „Přísahejte, že mi sami neublížíte,“ od­po­věděl Sam­son. 13 „Neublížíme,“ řek­li mu. „Chce­me tě jen spoutat a vy­dat jim. Za­bít tě nechceme.“ A tak ho spouta­li dvě­ma nový­mi pro­va­zy a od­ve­dli ho ze skal. 14 Když se Sam­son blížil k Le­chi, Fi­lištíni mu s křikem vy­razi­li na­pro­ti. Vtom se ho zmo­cnil Duch Hos­po­dinův. Pro­va­zy na jeho pažích najednou byly jako hořící kou­del a pou­ta mu spadla z ru­kou.

späť na Soudců, 15

Príbuzné preklady Roháček

13 A oni mu odpovedali a riek­li: Nie, len ťa dob­re po­viažeme a vydáme ťa do ich ruky, ale za­biť nezabijeme ťa. A tak ho po­viazali dvoma novými po­v­raz­mi a od­vied­li ho zo skaly hore k Filištínom.

Evanjelický

13 Od­povedali mu: Nie, chceme ťa len po­viazať a vy­dať im do rúk, ale za­ručene ťa ne­u­smr­tíme. Vtedy ho po­viazali dvoma novými po­v­raz­mi a vy­vliek­li z rok­liny.

Ekumenický

13 Od­povedali mu: Ne­na­pad­neme ťa, len ťa spútame a vy­dáme ťa do ich rúk, ale určite ťa nech­ceme usmr­tiť. Nato ho spútali dvoma novými po­v­raz­mi a vy­tiah­li z rokliny.

Bible21

13 „Neublížíme,“ řek­li mu. „Chce­me tě jen spoutat a vy­dat jim. Za­bít tě nechceme.“ A tak ho spouta­li dvě­ma nový­mi pro­va­zy a od­ve­dli ho ze skal.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček