EkumenickýSudcov15,10

Sudcov 15:10

Muži z Judska sa spýtali: Prečo ste prišli bojovať proti nám? Od­povedali: Vy­šli sme spútať Sam­sona a od­platiť mu to, čo on urobil nám.


Verš v kontexte

9 Filištín­ci vy­šli hore, utáborili sa v Judsku a pri­pravili sa zaútočiť na Lechí. 10 Muži z Judska sa spýtali: Prečo ste prišli bojovať proti nám? Od­povedali: Vy­šli sme spútať Sam­sona a od­platiť mu to, čo on urobil nám. 11 Tritisíc mužov z Judska zo­stúpilo ku skal­nej rok­line Étam a vy­čítalo Sam­sonovi: Ne­vieš, že nad nami vlád­nu Filištín­ci? Čo si nám to vy­konal? Od­povedal im: Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

10 A mužovia Júdovi im povedali: Prečo ste vy­šli hore proti nám? A po­vedali: Po­viazať Sam­sona sme vy­šli, aby sme mu urobili tak, ako on nám urobil.

Evanjelický

10 Mužovia z Júdu sa spýtali: Prečo ste vy­šli proti nám? Od­povedali: Vy­šli sme sput­nať Sam­sona a urobiť mu tak, ako on vy­konal nám.

Ekumenický

10 Muži z Judska sa spýtali: Prečo ste prišli bojovať proti nám? Od­povedali: Vy­šli sme spútať Sam­sona a od­platiť mu to, čo on urobil nám.

Bible21

10 „Pro­č jste na nás vytáhli?“ pta­li se judští muži. „Přišli jsme spoutat Samsona,“ od­po­vědě­li. „Udělá­me mu to­též, co udělal nám!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček