RoháčekSudcov15,10

Sudcov 15:10

A mužovia Júdovi im povedali: Prečo ste vy­šli hore proti nám? A po­vedali: Po­viazať Sam­sona sme vy­šli, aby sme mu urobili tak, ako on nám urobil.


Verš v kontexte

9 Vtedy vy­šli Filištíni hore a položili sa táborom v Júdovi a rozp­re­streli sa v Lechi. 10 A mužovia Júdovi im povedali: Prečo ste vy­šli hore proti nám? A po­vedali: Po­viazať Sam­sona sme vy­šli, aby sme mu urobili tak, ako on nám urobil. 11 Vtedy sišlo dolu tri tisíce mužov z Júdu a prišli k roz­puk­line skaly Étam a po­vedali Sam­sonovi: Či ty nevieš, že nad nami panujú Filištíni, a čo si nám to tedy vy­konal? A on im riekol: Ako oni mne vy­konali, tak som i ja im vy­konal.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

10 A mužovia Júdovi im povedali: Prečo ste vy­šli hore proti nám? A po­vedali: Po­viazať Sam­sona sme vy­šli, aby sme mu urobili tak, ako on nám urobil.

Evanjelický

10 Mužovia z Júdu sa spýtali: Prečo ste vy­šli proti nám? Od­povedali: Vy­šli sme sput­nať Sam­sona a urobiť mu tak, ako on vy­konal nám.

Ekumenický

10 Muži z Judska sa spýtali: Prečo ste prišli bojovať proti nám? Od­povedali: Vy­šli sme spútať Sam­sona a od­platiť mu to, čo on urobil nám.

Bible21

10 „Pro­č jste na nás vytáhli?“ pta­li se judští muži. „Přišli jsme spoutat Samsona,“ od­po­vědě­li. „Udělá­me mu to­též, co udělal nám!“