Bible21Soudců15,10

Soudců 15:10

„Pro­č jste na nás vytáhli?“ pta­li se judští muži. „Přišli jsme spoutat Samsona,“ od­po­vědě­li. „Udělá­me mu to­též, co udělal nám!“


Verš v kontexte

9 Fi­lištíni pak vy­táh­li do bo­je. Utá­boři­li se v Jud­s­ku a chys­ta­li se za­útočit na Le­chi (to jest Če­list). 10 „Pro­č jste na nás vytáhli?“ pta­li se judští muži. „Přišli jsme spoutat Samsona,“ od­po­vědě­li. „Udělá­me mu to­též, co udělal nám!“ 11 Tři tisíce jud­ských mužů se tedy vy­pravi­lo do­lů k Et­a­m­ské jes­ky­ni. „Copak ne­víš, že nás Fi­lištíni mají v mo­ci? Cos nám to udělal?“ vy­číta­li Samsonovi. „Udělal jsem jim to­též, co oni mně,“ od­po­věděl jim.

späť na Soudců, 15

Príbuzné preklady Roháček

10 A mužovia Júdovi im povedali: Prečo ste vy­šli hore proti nám? A po­vedali: Po­viazať Sam­sona sme vy­šli, aby sme mu urobili tak, ako on nám urobil.

Evanjelický

10 Mužovia z Júdu sa spýtali: Prečo ste vy­šli proti nám? Od­povedali: Vy­šli sme sput­nať Sam­sona a urobiť mu tak, ako on vy­konal nám.

Ekumenický

10 Muži z Judska sa spýtali: Prečo ste prišli bojovať proti nám? Od­povedali: Vy­šli sme spútať Sam­sona a od­platiť mu to, čo on urobil nám.

Bible21

10 „Pro­č jste na nás vytáhli?“ pta­li se judští muži. „Přišli jsme spoutat Samsona,“ od­po­vědě­li. „Udělá­me mu to­též, co udělal nám!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček