EkumenickýSudcov15,9

Sudcov 15:9

Filištín­ci vy­šli hore, utáborili sa v Judsku a pri­pravili sa zaútočiť na Lechí.


Verš v kontexte

8 Mlátil ich teda rad-radom, utr­peli ťažkú porážku. Po­tom zišiel a býval v skalnej rok­line Étam. 9 Filištín­ci vy­šli hore, utáborili sa v Judsku a pri­pravili sa zaútočiť na Lechí. 10 Muži z Judska sa spýtali: Prečo ste prišli bojovať proti nám? Od­povedali: Vy­šli sme spútať Sam­sona a od­platiť mu to, čo on urobil nám.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

9 Vtedy vy­šli Filištíni hore a položili sa táborom v Júdovi a rozp­re­streli sa v Lechi.

Evanjelický

9 Nato Filištín­ci vy­šli hore, utáborili sa v Jud­sku a roz­ložili sa v Lechí.

Ekumenický

9 Filištín­ci vy­šli hore, utáborili sa v Judsku a pri­pravili sa zaútočiť na Lechí.

Bible21

9 Fi­lištíni pak vy­táh­li do bo­je. Utá­boři­li se v Jud­s­ku a chys­ta­li se za­útočit na Le­chi (to jest Če­list).

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček