EkumenickýSudcov14,13

Sudcov 14:13

Ak mi ju však nedokážete roz­lúštiť, tých trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat mi dáte vy. Po­vedali mu: Po­vedz nám tú hádan­ku, chceme ju počuť.


Verš v kontexte

12 Sam­son im po­vedal: Dám vám hádan­ku. Ak mi ju roz­lúštite za sedem dní, dám vám trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat. 13 Ak mi ju však nedokážete roz­lúštiť, tých trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat mi dáte vy. Po­vedali mu: Po­vedz nám tú hádan­ku, chceme ju počuť. 14 On im po­vedal: Z pažravca vy­šiel po­krm a zo siláka vy­šla slad­kosť. Hádan­ku ne­vedeli roz­lúštiť ani za tri dni.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

13 A jest­li mi nebudete môcť po­vedať, dáte vy mne trid­sať ľanových košieľ a trid­sať sláv­nost­ných rúch na pre­menu. A po­vedali mu: Za­hádaj tedy svoju hád­ku, nech ju počujeme!

Evanjelický

13 Ale ak mi ju nebudete môcť roz­lúštiť, vy mi dáte trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat. Po­vedali mu: Daj nám tú hádan­ku, nech ju počujeme.

Ekumenický

13 Ak mi ju však nedokážete roz­lúštiť, tých trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat mi dáte vy. Po­vedali mu: Po­vedz nám tú hádan­ku, chceme ju počuť.

Bible21

13 Když mi ale ne­dokážete od­po­vědět, dá­te vy mně třicet košil a třica­te­ry svá­teční šaty.“ „Dej nám tu svou hádanku,“ řek­li mu na to. „Chce­me ji slyšet.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček