EkumenickýSudcov14,14

Sudcov 14:14

On im po­vedal: Z pažravca vy­šiel po­krm a zo siláka vy­šla slad­kosť. Hádan­ku ne­vedeli roz­lúštiť ani za tri dni.


Verš v kontexte

13 Ak mi ju však nedokážete roz­lúštiť, tých trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat mi dáte vy. Po­vedali mu: Po­vedz nám tú hádan­ku, chceme ju počuť. 14 On im po­vedal: Z pažravca vy­šiel po­krm a zo siláka vy­šla slad­kosť. Hádan­ku ne­vedeli roz­lúštiť ani za tri dni. 15 Na štvr­tý deň naliehali na Sam­sonovu ženu: Pre­hovor svoj­ho muža, aby nám pre­zradil hádan­ku. Ak nie, spálime ťa aj s domom tvoj­ho ot­ca.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

14 A po­vedal im: Z jediaceho vy­šiel po­krm a zo sil­ného vy­šla slad­kosť. A ne­moh­li po­vedať hád­ku tri dni.

Evanjelický

14 Po­vedal im: Z pažrav­ca vy­šiel po­krm a zo siláka vy­šla slad kosť. Ale ne­vedeli hádan­ku roz­lúštiť ani za tri dni.

Ekumenický

14 On im po­vedal: Z pažravca vy­šiel po­krm a zo siláka vy­šla slad­kosť. Hádan­ku ne­vedeli roz­lúštiť ani za tri dni.

Bible21

14 Po­věděl jim: „Kdo se kr­mí, vy­dal krmi, ze si­láka sladkost láká.“ Tři dny ne­dokáza­li na tu hádanku od­po­vědět.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček