RoháčekSudcov14,13

Sudcov 14:13

A jest­li mi nebudete môcť po­vedať, dáte vy mne trid­sať ľanových košieľ a trid­sať sláv­nost­ných rúch na pre­menu. A po­vedali mu: Za­hádaj tedy svoju hád­ku, nech ju počujeme!


Verš v kontexte

12 A Sam­son im po­vedal: Do­voľte, aby som vám za­hádal hád­ku. Ak mi ju na­ozaj po­viete za sedem dní s­vadob­nej hostiny a uhád­nete, dám vám trid­sať ľanových košieľ a trid­sať sláv­nost­ných rúch na pre­menu. 13 A jest­li mi nebudete môcť po­vedať, dáte vy mne trid­sať ľanových košieľ a trid­sať sláv­nost­ných rúch na pre­menu. A po­vedali mu: Za­hádaj tedy svoju hád­ku, nech ju počujeme! 14 A po­vedal im: Z jediaceho vy­šiel po­krm a zo sil­ného vy­šla slad­kosť. A ne­moh­li po­vedať hád­ku tri dni.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

13 A jest­li mi nebudete môcť po­vedať, dáte vy mne trid­sať ľanových košieľ a trid­sať sláv­nost­ných rúch na pre­menu. A po­vedali mu: Za­hádaj tedy svoju hád­ku, nech ju počujeme!

Evanjelický

13 Ale ak mi ju nebudete môcť roz­lúštiť, vy mi dáte trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat. Po­vedali mu: Daj nám tú hádan­ku, nech ju počujeme.

Ekumenický

13 Ak mi ju však nedokážete roz­lúštiť, tých trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat mi dáte vy. Po­vedali mu: Po­vedz nám tú hádan­ku, chceme ju počuť.

Bible21

13 Když mi ale ne­dokážete od­po­vědět, dá­te vy mně třicet košil a třica­te­ry svá­teční šaty.“ „Dej nám tu svou hádanku,“ řek­li mu na to. „Chce­me ji slyšet.“