Bible21Soudců14,13

Soudců 14:13

Když mi ale ne­dokážete od­po­vědět, dá­te vy mně třicet košil a třica­te­ry svá­teční šaty.“ „Dej nám tu svou hádanku,“ řek­li mu na to. „Chce­me ji slyšet.“


Verš v kontexte

12 „Chci vám dát hádanku,“ ře­kl jim Sam­son. „Když mi ji za sedm dní téhle hosti­ny zod­po­ví­te a uhodnete, dám vám třicet košil a třica­te­ry svá­teční ša­ty. 13 Když mi ale ne­dokážete od­po­vědět, dá­te vy mně třicet košil a třica­te­ry svá­teční šaty.“ „Dej nám tu svou hádanku,“ řek­li mu na to. „Chce­me ji slyšet.“ 14 Po­věděl jim: „Kdo se kr­mí, vy­dal krmi, ze si­láka sladkost láká.“ Tři dny ne­dokáza­li na tu hádanku od­po­vědět.

späť na Soudců, 14

Príbuzné preklady Roháček

13 A jest­li mi nebudete môcť po­vedať, dáte vy mne trid­sať ľanových košieľ a trid­sať sláv­nost­ných rúch na pre­menu. A po­vedali mu: Za­hádaj tedy svoju hád­ku, nech ju počujeme!

Evanjelický

13 Ale ak mi ju nebudete môcť roz­lúštiť, vy mi dáte trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat. Po­vedali mu: Daj nám tú hádan­ku, nech ju počujeme.

Ekumenický

13 Ak mi ju však nedokážete roz­lúštiť, tých trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat mi dáte vy. Po­vedali mu: Po­vedz nám tú hádan­ku, chceme ju počuť.

Bible21

13 Když mi ale ne­dokážete od­po­vědět, dá­te vy mně třicet košil a třica­te­ry svá­teční šaty.“ „Dej nám tu svou hádanku,“ řek­li mu na to. „Chce­me ji slyšet.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček