EkumenickýSudcov12,2

Sudcov 12:2

Jef­te im po­vedal: Ja a môj ľud sme mali veľký spor s Amónčanmi. Keď som vás však požiadal o pomoc, ne­vys­lobodili ste ma z ich rúk.


Verš v kontexte

1 Ef­rajim­skí muži boli po­zvolávaní, prešli do Cáfonu a po­vedali Jef­temu: Prečo si vy­tiahol do boja proti Amónčanom a nás si ne­povolal, aby sme šli s tebou? Pod­pálime ti dom nad hlavou. 2 Jef­te im po­vedal: Ja a môj ľud sme mali veľký spor s Amónčanmi. Keď som vás však požiadal o pomoc, ne­vys­lobodili ste ma z ich rúk. 3 Keď som teda zis­til, že mi po­môcť nech­cete, vy­stavil som nebez­pečen­stvu vlast­ný život, začal som bojovať proti Amónčanom a Hos­podin mi ich vy­dal do rúk. Prečo ste sa teda roz­hod­li dnes bojovať proti mne?

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 A Jef­ta im riekol: Ja som mal veľký spor i môj ľud so syn­mi Am­monovými a volal som vás, ale ste mi ne­pomoh­li vys­lobodiť sa z ich ruky.

Evanjelický

2 Jef­te im od­povedal: Ja a môj ľud sme mali ťažký spor s Am­món­cami; ale keď som vás volal na po­moc, ne­vys­lobodili ste ma z ich rúk.

Ekumenický

2 Jef­te im po­vedal: Ja a môj ľud sme mali veľký spor s Amónčanmi. Keď som vás však požiadal o pomoc, ne­vys­lobodili ste ma z ich rúk.

Bible21

2 Jiftach jim od­po­věděl: „Já a můj lid jsme mě­li s Amon­ci těžkou při. Vo­lal jsem vás, ale ne­přiš­li jste mi pro­ti nim na po­moc.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček