EvanjelickýSudcov12,2

Sudcov 12:2

Jef­te im od­povedal: Ja a môj ľud sme mali ťažký spor s Am­món­cami; ale keď som vás volal na po­moc, ne­vys­lobodili ste ma z ich rúk.


Verš v kontexte

1 Ef­rajim­skí mužovia sa po­zvolávali, prešli do Cáfónu a po­vedali Jef­temu: Prečo si vy­tiahol do boja proti Am­món­com a nás si nezavolal, aby sme išli s tebou? Za­pálime ti dom nad hlavou. 2 Jef­te im od­povedal: Ja a môj ľud sme mali ťažký spor s Am­món­cami; ale keď som vás volal na po­moc, ne­vys­lobodili ste ma z ich rúk. 3 Keď som teda videl, že mi nech­cete po­máhať, na­sadil som vlast­ný život, tiahol som proti Am­món­com a Hos­podin mi ich dal do rúk. Prečo ste teda vy­šli dnes bojovať proti mne?

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 A Jef­ta im riekol: Ja som mal veľký spor i môj ľud so syn­mi Am­monovými a volal som vás, ale ste mi ne­pomoh­li vys­lobodiť sa z ich ruky.

Evanjelický

2 Jef­te im od­povedal: Ja a môj ľud sme mali ťažký spor s Am­món­cami; ale keď som vás volal na po­moc, ne­vys­lobodili ste ma z ich rúk.

Ekumenický

2 Jef­te im po­vedal: Ja a môj ľud sme mali veľký spor s Amónčanmi. Keď som vás však požiadal o pomoc, ne­vys­lobodili ste ma z ich rúk.

Bible21

2 Jiftach jim od­po­věděl: „Já a můj lid jsme mě­li s Amon­ci těžkou při. Vo­lal jsem vás, ale ne­přiš­li jste mi pro­ti nim na po­moc.