RoháčekSudcov12,2

Sudcov 12:2

A Jef­ta im riekol: Ja som mal veľký spor i môj ľud so syn­mi Am­monovými a volal som vás, ale ste mi ne­pomoh­li vys­lobodiť sa z ich ruky.


Verš v kontexte

1 Vtedy svolajúc sa krikom s­hromaždili sa mužovia Ef­rai­movi a prej­dúc na sever po­vedali Jef­tovi: Prečo si prešiel bojovať proti synom Am­monovým a nás si ne­povolal, aby sme išli s tebou? Spálime tvoj dom i s tebou ohňom. 2 A Jef­ta im riekol: Ja som mal veľký spor i môj ľud so syn­mi Am­monovými a volal som vás, ale ste mi ne­pomoh­li vys­lobodiť sa z ich ruky. 3 Pre­to keď som videl, že mi nepomôžete, položil som svoju dušu do svojej ruky a prešiel som k synom Am­monovým, a Hos­podin ich dal do mojej ruky. A tak prečo ste prišli dnes hore ku mne, aby ste bojovali proti mne?

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 A Jef­ta im riekol: Ja som mal veľký spor i môj ľud so syn­mi Am­monovými a volal som vás, ale ste mi ne­pomoh­li vys­lobodiť sa z ich ruky.

Evanjelický

2 Jef­te im od­povedal: Ja a môj ľud sme mali ťažký spor s Am­món­cami; ale keď som vás volal na po­moc, ne­vys­lobodili ste ma z ich rúk.

Ekumenický

2 Jef­te im po­vedal: Ja a môj ľud sme mali veľký spor s Amónčanmi. Keď som vás však požiadal o pomoc, ne­vys­lobodili ste ma z ich rúk.

Bible21

2 Jiftach jim od­po­věděl: „Já a můj lid jsme mě­li s Amon­ci těžkou při. Vo­lal jsem vás, ale ne­přiš­li jste mi pro­ti nim na po­moc.