Bible21Soudců12,2

Soudců 12:2

Jiftach jim od­po­věděl: „Já a můj lid jsme mě­li s Amon­ci těžkou při. Vo­lal jsem vás, ale ne­přiš­li jste mi pro­ti nim na po­moc.


Verš v kontexte

1 Efrai­mští muži se za­tím seši­kova­li a pře­kroči­li Jordán směrem k Cafo­nu. „Pro­č jsi nás ne­po­zval, abychom šli s te­bou, když jsi táhl do boje pro­ti Amoncům?“ vy­číta­li Jiftachovi. „Za­pálí­me ti dům nad hlavou!“ 2 Jiftach jim od­po­věděl: „Já a můj lid jsme mě­li s Amon­ci těžkou při. Vo­lal jsem vás, ale ne­přiš­li jste mi pro­ti nim na po­moc. 3 Když jsem vi­děl, že mi ne­po­můžete, na­sa­dil jsem vlastní život, vy­táhl jsem pro­ti Amon­cům a Hos­po­din mi je vy­dal do ru­kou. Pro­č jste dnes za mnou přiš­li? Bo­jovat se mnou?“

späť na Soudců, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 A Jef­ta im riekol: Ja som mal veľký spor i môj ľud so syn­mi Am­monovými a volal som vás, ale ste mi ne­pomoh­li vys­lobodiť sa z ich ruky.

Evanjelický

2 Jef­te im od­povedal: Ja a môj ľud sme mali ťažký spor s Am­món­cami; ale keď som vás volal na po­moc, ne­vys­lobodili ste ma z ich rúk.

Ekumenický

2 Jef­te im po­vedal: Ja a môj ľud sme mali veľký spor s Amónčanmi. Keď som vás však požiadal o pomoc, ne­vys­lobodili ste ma z ich rúk.

Bible21

2 Jiftach jim od­po­věděl: „Já a můj lid jsme mě­li s Amon­ci těžkou při. Vo­lal jsem vás, ale ne­přiš­li jste mi pro­ti nim na po­moc.

Bible21Soudců12,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček