EkumenickýSudcov10,9

Sudcov 10:9

Amónčania do­kon­ca prešli cez Jor­dán bojovať proti Júdov­com, Ben­jamínov­com i proti Ef­rajimov­com. Na Iz­raelitov doľah­la veľká tieseň.


Verš v kontexte

8 Tí v tom čase znepokojovali a utláčali Iz­raelitov. 9 Amónčania do­kon­ca prešli cez Jor­dán bojovať proti Júdov­com, Ben­jamínov­com i proti Ef­rajimov­com. Na Iz­raelitov doľah­la veľká tieseň. 10 Iz­raeliti znova volali k Hospodinovi: Zhrešili sme proti tebe, lebo sme opus­tili svoj­ho Boha a slúžili sme baálom.

späť na Sudcov, 10

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo synovia Am­monovi prešli cez Jor­dán, aby bojovali aj proti Júdovi, proti Ben­jaminovi a proti domu Ef­rai­mov­mu. A Iz­raelovi bolo veľmi úz­ko.

Evanjelický

9 Am­món­ci pre šli cez Jor­dán bojovať aj proti Júdovi a Ben­jamínovi i proti domu Ef­rajima, takže Iz­rael­ci sa do­stali do veľkej ties­ne.

Ekumenický

9 Amónčania do­kon­ca prešli cez Jor­dán bojovať proti Júdov­com, Ben­jamínov­com i proti Ef­rajimov­com. Na Iz­raelitov doľah­la veľká tieseň.

Bible21

9 Amon­ci dokon­ce pře­kroči­li Jordán, aby na­pad­li také Ju­du, Ben­jamí­na a dům Efrai­mův. Na Iz­rael přišlo ve­liké soužení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček