Bible21Soudců10,9

Soudců 10:9

Amon­ci dokon­ce pře­kroči­li Jordán, aby na­pad­li také Ju­du, Ben­jamí­na a dům Efrai­mův. Na Iz­rael přišlo ve­liké soužení.


Verš v kontexte

8 kteří je toho roku po­ro­bi­li. Osmnáct let pak sužova­li všech­ny Iz­rael­ce na emo­rej­ském území za Jordánem v Gi­leá­du. 9 Amon­ci dokon­ce pře­kroči­li Jordán, aby na­pad­li také Ju­du, Ben­jamí­na a dům Efrai­mův. Na Iz­rael přišlo ve­liké soužení. 10 Synové Iz­rae­le teh­dy vo­la­li k Hos­po­di­nu: „Zhřeši­li jsme pro­ti to­bě. Ano, opusti­li jsme svého Boha a slouži­li baalům!“

späť na Soudců, 10

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo synovia Am­monovi prešli cez Jor­dán, aby bojovali aj proti Júdovi, proti Ben­jaminovi a proti domu Ef­rai­mov­mu. A Iz­raelovi bolo veľmi úz­ko.

Evanjelický

9 Am­món­ci pre šli cez Jor­dán bojovať aj proti Júdovi a Ben­jamínovi i proti domu Ef­rajima, takže Iz­rael­ci sa do­stali do veľkej ties­ne.

Ekumenický

9 Amónčania do­kon­ca prešli cez Jor­dán bojovať proti Júdov­com, Ben­jamínov­com i proti Ef­rajimov­com. Na Iz­raelitov doľah­la veľká tieseň.

Bible21

9 Amon­ci dokon­ce pře­kroči­li Jordán, aby na­pad­li také Ju­du, Ben­jamí­na a dům Efrai­mův. Na Iz­rael přišlo ve­liké soužení.

Bible21Soudců10,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček