EkumenickýSudcov10,8

Sudcov 10:8

Tí v tom čase znepokojovali a utláčali Iz­raelitov.


Verš v kontexte

7 Vtedy vzbĺkol Hos­podinov hnev proti Iz­raelitom a vy­dal ich na­pos­pas Filištín­com a Amónčanom. 8 Tí v tom čase znepokojovali a utláčali Iz­raelitov. 9 Amónčania do­kon­ca prešli cez Jor­dán bojovať proti Júdov­com, Ben­jamínov­com i proti Ef­rajimov­com. Na Iz­raelitov doľah­la veľká tieseň.

späť na Sudcov, 10

Príbuzné preklady Roháček

8 ktorí dr­tili a dep­tali synov Iz­raelových toho roku a osemnásť rokov všet­kých synov Iz­raelových, ktorí boli za Jor­dánom v zemi Amoreja, ktorá je v Gileáde.

Evanjelický

8 Tí sužovali a utláčali Iz­rael­cov v tom čase; osem­násť rokov sužovali všet­kých Iz­rael­cov za Jor­dánom, v krajine Amorej­cov v Gileáde.

Ekumenický

8 Tí v tom čase znepokojovali a utláčali Iz­raelitov.

Bible21

8 kteří je toho roku po­ro­bi­li. Osmnáct let pak sužova­li všech­ny Iz­rael­ce na emo­rej­ském území za Jordánem v Gi­leá­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček