EkumenickýSofoniáš1,5

Sofoniáš 1:5

aj tých, čo sa na strechách klaňajú nebes­kému zá­stupu, tých, čo sa pred Hos­podinom klaňajú a pri­sahajú, ale sa za­prisahávajú aj na Mil­kóma;


Verš v kontexte

4 Svoju ruku vy­striem proti Jud­sku i proti všet­kým obyvateľom Jeruzalema. Vy­hladím z tohto mies­ta po­zos­tat­ky po Baálovi a meno mod­lár­skych kňazov; 5 aj tých, čo sa na strechách klaňajú nebes­kému zá­stupu, tých, čo sa pred Hos­podinom klaňajú a pri­sahajú, ale sa za­prisahávajú aj na Mil­kóma; 6 tých, čo sa od­klonili od Hos­podina, čo nehľadajú Hos­podina ani sa k nemu ne­ob­racajú.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 i tých, ktorí a klaňajú na po­strešiach nebes­kému voj­sku, i tých, ktorí sa klaňajú Hos­podinovi, ktorí pri­sahajú na neho, a ktorí pri­sahajú na svoj­ho kráľa, Molocha,

Evanjelický

5 aj tých, čo sa na nás­trešiach nebes­kému voju klaňajú, čo klaňajú sa pri­sahajúc Hos­podinovi, aj na Mil­kóma pri­sahajú;

Ekumenický

5 aj tých, čo sa na strechách klaňajú nebes­kému zá­stupu, tých, čo sa pred Hos­podinom klaňajú a pri­sahajú, ale sa za­prisahávajú aj na Mil­kóma;

Bible21

5 ty, kdo se na stře­cháchklanějí ne­bes­ké­mu zástupu; ty, kdo se klanějí a přísahají Hospodinu, zároveň však i tomu je­jich Mo­lo­chu;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček